• Trang chủ
  • Vi sinh vật cổ đại - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vi sinh vật cổ đại

Phát hiện sinh vật biển nguyên vẹn trong hổ phách 99 triệu năm

17-05-2019

Một sinh vật biển sống cách đây 99 triệu năm vẫn còn nguyên vẹn trong hổ phách được coi là phát hiện đặc biệt hiếm có.