• Trang chủ
  • Vicem - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vicem
0_nienlich_wowtime_CTY_TNHH-MTV_xi-mang-vicem_Hai-Ph.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 122 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hải Phòng (25/12/1899 - 25/12/2021)

25-12-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng (gọi tắt là Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng) tiền thân của Công ty là Nhà máy Xi măng Hải Phòng, được người Pháp xây dựng ngày 25/12/1899 trên vùng đất ngã ba Sông Cấm và kênh đào Hạ Lý.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ