• Trang chủ
  • Vienkyluc.vn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vienkyluc.vn
0_nienlich_wowtime_DH-Chinh-Tri-1.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 46 năm ngày thành lập Trường Đại học Chính trị (14/01/1976 - 14/01/2022)

14-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 14/01/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 18/QĐ-QP về việc thành lập Trường Sĩ quan Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ