• Trang chủ
  • Vietnam esports - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vietnam esports

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 12 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam - Vietnam Esports (09/06/2009 - 09/06/2021)

08-06-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao điện tử Việt Nam (Vietnam Esports) –Tiền thân là Garena Vietnam được thành lập vào ngày 09/06/2009.