• Trang chủ
  • Viettel - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viettel

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 33 năm ngày thành lập Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội ( Viettel) (01/06/1989 - 01/06/2022)

01-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Tổng Công ty Điện tử thiết bị thông tin (SIGELCO) được thành lập - là tiền thân của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là một tập đoàn Viễn thông và Công nghệ Việt Nam được thành lập vào ngày 01/06/1989

Trang 1 của 7 trang (68 bài)12345...>Cuối