• Trang chủ
  • Viettel digital - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viettel digital

Viettel đặt mục tiêu trở thành nền tảng tài chính số lớn nhất Việt Nam

26-06-2019

Từ nay tới năm 2025, Digital Viettel đặt ra hai mục tiêu trọng tâm lớn là có 26 triệu khách hàng trên hệ sinh thái và phát triển 600.000 điểm chấp nhận thanh toán và cung cấp dịch vụ.