• Trang chủ
  • Viettel telecom - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viettel telecom

(Worldkings) Top 50 dịch vụ nổi tiếng Đông Nam Á (P42) Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Telecom (Vietnam) –Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Đông Nam Á

08-03-2019

(Worldkings.org - kyluc.vn) - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel Telecom) là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội. Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) do Bộ Quốc phòng thực hiện quyền chủ sở hữu và là một doanh nghiệp quân đội kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin. Với slogan "Hãy nói theo cách của bạn", Viettel luôn cố gắng nỗ lực phát triển vững bước trong thời gian hoạt động.