• Trang chủ
  • Vifon - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vifon
0_nien-lich_wowtime_VIFON.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 58 năm ngày thành lập Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam – Vifon (23/07/1963 - 23/07/2021)

22-07-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Được thành lập vào ngày 23/07/1963 với sự góp vốn của 14 nhà tư sản tại Sài Gòn, đến năm 1967 xây dựng hoàn thành ba nhà máy có tên gọi: VIFOINCO, VILIHICO và VIKAINCO, mang nhãn hiệu chung là VIFON.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ