• Trang chủ
  • Vinh dự - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vinh dự

[Vietkings – Niên lịch Việt Nam 2020] 44 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2020)

01-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức từ tháng 7 năm 1976 khi được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đổi tên từ Sài Gòn.