• Trang chủ
  • Vinovest - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vinovest

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P986 - Vinovest (California) : Công ty xây dựng nền tảng đầu tư dựa trên AI trong ngành kinh doanh rượu vang đầu tiên Hoa Kỳ

13-11-2021

(kyluc.vn – uskings) Vinovest, một nền tảng kỹ thuật số dân chủ hóa quyền truy cập vào thế giới đầu tư rượu hảo hạng độc quyền trước đây, hôm nay công bố phát hành các ứng dụng iOS và Android mới, cung cấp nền tảng di động đầu tiên cho các nhà đầu tư xây dựng, theo dõi và phân tích danh mục đầu tư rượu vang được bảo hiểm đầy đủ của riêng họ. Khi thế giới kêu gọi để có thêm sự lựa chọn và tiếp cận với các khoản đầu tư thay thế (nhiều loại), Vinovest cung cấp quyền truy cập vào loại tài sản theo truyền thống có sẵn cho dưới 1% tất cả các nhà đầu tư. Tổng giá trị của alts, 4,1 nghìn tỷ USD vào năm 2010, dự kiến sẽ tăng hơn 300% lên 17,2 nghìn tỷ USD vào năm 2025.