• Trang chủ
  • Vinphaco - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vinphaco

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 63 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (15/9/1959- 15/9/2022)

15-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Ngày 15/9/1959, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định thành lập Quốc doanh Dược phẩm Vĩnh Phúc- tiền thân của Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, trên cơ sở sát nhập Công ty Dược phẩm với Công ty thuốc Nam thuốc Bắc.