• Trang chủ
  • Viuetkings - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viuetkings

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.13) Bệnh viện Mắt Trung ương- 105 năm đi đầu ngành Nhãn khoa Việt Nam (1917- 2022).

19-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Bệnh viện Mắt Trung ương, thành lập năm 1917, là đơn vị đi đầu trong ngành nhãn khoa của Việt Nam.