• Trang chủ
  • Vtv7 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vtv7

Hội thảo Phát triển kỹ năng học tập cho học sinh tiểu học thông qua sân chơi Sơ đồ Tư duy VN 2022

24-05-2022

Bạn có biết một sự thật là “hình ảnh đi vào não nhanh hơn gấp 60.000 lần thông tin dạng văn bản” và “Trẻ em từ 4-10 tuổi vốn dĩ đã tư duy bằng hình ảnh, nên điều duy nhất chúng ta cần tác động là làm sao để tiếp tục phát huy tư duy đó của các con”?.