• Trang chủ
  • Vui vẻ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vui vẻ

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1327 - Đại học Centenary (New Jersey) : Trường đại học cấp bằng thạc sĩ nghiên cứu hạnh phục đầu tiên tại Hoa Kỳ

27-12-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Chủ tịch Đại học Centenary Bruce Murphy, Ed.D., đã công bố giới thiệu chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật về Nghiên cứu Hạnh phúc đầu tiên trên thế giới, dự kiến sẽ ra mắt ở định dạng hoàn toàn ảo cho học kỳ mùa thu năm 2022 của trường Đại học. Tiến sĩ Murphy đã đưa ra thông báo này vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 3, tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hạnh phúc Thế giới ở Miami, Fla., để đánh dấu Ngày Hạnh phúc Quốc tế của Liên Hợp Quốc.