• Trang chủ
  • Vus - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vus
65694_vus-khai-truong-nguyen-duy-trinh-3.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Anh văn Hội Việt Mỹ - VUS: 25 năm kiến tạo chuẩn mực đào tạo Anh ngữ cho thế hệ trẻ Việt Nam

21-04-2022

[WOWTIMES - KỶ LỤC] - Là đơn vị đầu tiên đưa các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế vào Việt Nam, sau 25 năm với sự đầu tư nghiêm túc nhằm mang lại cho học viên những trải nghiệm tốt nhất, Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) luôn vững vàng trong top những trung tâm Anh ngữ tốt nhất tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ