• Trang chủ
  • Weight watchers - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Weight watchers

[USKINGS] Top 5 lần đổi tên thành công của những "siêu tập đoàn" tại Hoa Kỳ

25-10-2021

(kyluc.vn - uskings.us) Trong gần 2 thập kỷ qua, tên gọi Facebook hầu như đồng nghĩa với mạng xã hội. Nhưng nếu gã khổng lồ công nghệ Mỹ này đổi tên điều đó có thể sẽ không còn nữa.