• Trang chủ
  • Wheel of fortune - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Wheel of fortune
0_3011a.jpg

Top Trò chơi truyền hình – P.2 - Wheel of Fortune (Chiếc Nón Kỳ Diệu): Ly kỳ với trò chơi quay bánh xe giải câu đố chữ

30-11-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Wheel of Fortune được xếp hạng là chương trình trò chơi hợp vốn lâu nhất tại Hoa Kỳ, với 7.000 tập được ghi hình và phát sóng kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ