• Trang chủ
  • William bass - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > William bass
43104_bass-63.jpg

VIETKINGS – Niên lịch thế giới (23): 242 năm Bass Ale - Nhà sản xuất bia Anh quốc tiên phong trong tiếp thị thương hiệu quốc tế

08-07-2019

KYLUC.VN - Năm 1777, ở tuổi 60 tuổi, William Bass mới bắt đầu nhìn thấy tiềm năng sản xuất bia lớn hơn. Ông tìm cách bán ngôi nhà lớn ở High Street, được xây dựng vào khoảng năm 1750, và sử dụng tiền để mua nhà và các cơ sở để bắt đầu kinh doanh sản xuất bia Bass.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ