• Trang chủ
  • Winnipeg art gallery - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Winnipeg art gallery

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.453] - Winnipeg Art Gallery (Canada): Bảo tàng có bộ sưu tập nghệ thuật Inuit lớn nhất thế giới

25-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Một trong những bộ sưu tập cố định sáng giá nhất của phòng trưng bày nghệ thuật Winnipeg là bộ sưu tập nghệ thuật của người Inuit, với số lượng hơn 13,000 tác phẩm được thống kê vào tháng 3/2019.