• Trang chủ
  • Wollemi national park - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Wollemi national park

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.142] - Wollemi National Park (Úc): Vườn quốc gia duy nhất trên thế giới bảo tồn loài cây Wollemi pine quý hiếm thời tiền sử

27-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Wollemi National Park, Úc là vườn quốc gia duy nhất trên thế giới bảo tồn loài cây Wollemi pine quý hiếm thời tiền sử.