• Trang chủ
  • Women’s equality day - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Women’s equality day

[USKINGS] Chúc mừng Women’s Equality Day - Ngày lễ khẳng địng quyền bầu cử và bình đẳng của phụ nữ Hoa Kỳ (26/08/2021)

26-08-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Women’s Equality Day (tạm dịch: Ngày Bình đẳng của Phụ nữ) được tổ chức tại Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 8 để kỷ niệm việc thông qua Tu chính án thứ mười chín (Tu chính án XIX) năm 1920 đối với Hiến pháp Hoa Kỳ, cấm các bang và chính phủ liên bang từ chối quyền bầu cử của công dân Hoa Kỳ trên cơ sở giới tính. Nó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971, được Quốc hội chỉ định vào năm 1973, và được Tổng thống Hoa Kỳ công bố hàng năm.