• Trang chủ
  • World records university – wru - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > World records university – wru

VIỆN ĐẠI HỌC KỶ LỤC THẾ GIỚI – WRU: HÀNH TRÌNH HỌC TỪ CUỘC SỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG KỶ LỤC GIA THẾ GIỚI

22-10-2013

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (World Records University – WRU) là một tổ chức có đăng ký giấy phép hoạt động tại Cộng hòa Ấn Độ là chính, văn phòng liên lạc đặt tại Vương quốc Anh, có đăng ký bản quyền (Copyright Witness) tại Vương quốc Anh với số đăng ký bản quyền (registration number) là 284666862.