• Trang chủ
  • Worldking - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Worldking
0_Trans_Maldivian_Airways.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.820] Trans Maldivian Airways (Maldives): Công ty điều hành đội thủy phi cơ lớn nhất thế giới

26-07-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Với đội bay 56 chiếc thủy phi cơ, Trans Maldives Airways là công ty khai thác đội thủy phi cơ lớn nhất trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 63 trang (627 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ