• Trang chủ
  • Xí nghiệp liên doanh việt – nga vietsovpetro - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xí nghiệp liên doanh việt – nga vietsovpetro

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 41 năm ngày thành lập Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (19/6/1981 – 19/6/2022)

19-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được thành lập ngày 19/6/1981 và hoạt động trên cơ sở các Hiệp định Liên Chính phủ được ký kết giữa Việt Nam và Liên Xô (1981), Việt Nam và Liên bang Nga (2010) về hợp tác tìm kiếm - thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.