• Trang chủ
  • Xóa mù chữ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xóa mù chữ

Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo 1000 thanh thiếu niên trong dự án nâng cao kiến thức phát thanh và truyền thông tại Châu Phi

10-01-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ để đào tạo 1000 thanh niên và 170 nhà báo đài phát thanh về kiến ​​thức truyền thông.