• Trang chủ
  • Xông đất đầu năm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xông đất đầu năm

Khám phá phong tục đẹp và lâu đời của người dân Việt: Xông đất đầu năm

17-01-2020

Trước và sau Tết Nguyên đán, người Việt có nhiều phong tục, trong số đó, có tục “xông đất.” Đây cũng là một trong những phong tục Tết còn lưu truyền đến ngày nay