• Trang chủ
  • Xương động vật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xương động vật

Phát triển loại Pin mới lấy cảm hứng từ cấu trúc xương động vật

14-12-2020

(Worldmark.world) Các nhà nghiên cứu từ Hàn Quốc và Mỹ phát triển pin natri-ion hoạt động ổn định hơn dựa trên cấu trúc xương của động vật có vú.