• Trang chủ
  • Xưởng gỗ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xưởng gỗ

(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1556 - Tinsman Brothers (Pennsylvania): Xưởng gỗ lâu đời nhất còn hoạt động tại Hoa Kỳ

28-09-2023

(kyluc.vn - uskings.us)Tinsman Bros., Inc. là xưởng gỗ lâu đời nhất vẫn còn hoạt động ở Mỹ. Được thành lập vào năm 1785, lịch sử hoạt động Lumberville đã vượt qua lũ lụt, bão, chiến tranh và khủng hoảng kinh tế. Bill và Tom Tinsman là thế hệ thứ 5 tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình.