• Trang chủ
  • Xe ga grande chạy liên tục xa nhất không nghỉ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xe ga grande chạy liên tục xa nhất không nghỉ

Yamaha Grande Hybrid xác lập 2 kỷ lục Việt Nam với hành trình "Nonstop Grande tour"

11-01-2019

(Kỷ lục - VietKings) Kết thúc Hành trình 3 ngày 3 đêm với 1459km được ghi nhận, Hành trình "Nonstop Grande tour" chính thức xác lập 2 Kỷ lục mới của Việt Nam: Xe ga Grande chạy liên tục lâu nhất không nghỉ, Xe ga Grande chạy liên tục xa nhất không nghỉ vào ngày 11/01/2019 tại TP.Hồ Chí Minh.