• Trang chủ
  • Xuất bản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xuất bản

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 63 năm ngày thành lập Nhà Xuất bản Y học (31/10/1959 – 31/10/2022)

31-10-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nhà xuất bản Y học được thành lập ngày 31/10/1959, là một đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Sau 63 năm hoạt động, Nhà Xuất bản Y học đã cho ra đời hơn 10.000 đầu sách về chuyên ngành y dược và nâng cao sức khỏe cộng đồng.