• Trang chủ
  • Y tế công - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Y tế công

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.27) Viện Pasteur Nha Trang- 127 năm đảm nhận vai trò đầu tàu trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng tại các tỉnh khu vực miền Trung (1895- 2022).

05-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Viện Pasteur Nha Trang được thành lập vào năm 1895, là một cơ sở nghiên cứu và thí nghiệm khoa học chuyên về các căn bệnh nhiệt đới cùng các dược phẩm. Trải qua chặng đường 127 năm hình thành và phát triển, Viện Pasteur Nha Trang đã có nhiều đóng góp to lớn trong công tác y tế dự phòng trong nước nói chung và khu vực miền Trung - Tây nguyên nói riêng.