• Trang chủ
  • Yogi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Yogi

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.391] - The Adiyogi Shiva Statue (Ấn Độ): Tác phẩm điêu khắc bán thân lớn nhất trên thế giới

07-05-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Chiều cao 34 m tượng trưng cho 112 phương pháp để đạt được tự do - hay moksha - một chủ đề trong văn hóa du già. Bức tượng cũng cho biết chiều cao đại diện cho 112 luân xa, các điểm tập trung trong cơ thể được sử dụng trong thiền định.