• Trang chủ
  • Yubileyny - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Yubileyny
0_Yakutia.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.592] Yubileyny (Nga): Mỏ kim cương lớn nhất thế giới về trữ lượng

12-05-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Mỏ kim cương Yubileyny chứa ước tính khoảng 153 triệu carat kim cương.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ