• Trang chủ
  • Zoetis inc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Zoetis inc

[TIN SÁNG] [WorldKings - Wowtimes - Niên lịch & Thành tựu 2024] Những dấu ấn trong 72 năm phát triển của Zoetis Inc (1952)

26-02-2024

(kyluc.vn - Worldkings.org) Zoetis Inc. là một công ty dược phẩm của Mỹ, nhà sản xuất thuốc và vắc xin cho vật nuôi và gia súc lớn nhất thế giới. Công ty này từng là công ty con của Pfizer, nhà sản xuất thuốc lớn nhất thế giới, nhưng với sự chia tách 83% cổ phần của Pfizer trong công ty, giờ đây công ty đã trở thành một công ty hoàn toàn độc lập.