• Trang chủ
 • Đàn môi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
 • > Tag
 • > Đàn môi
0_kyluc-vn_Vietkings-Value_P-161_Dang-Van-Khai-Nguye.jpg

(VietKings.Values) Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam (P.161) Đặng Văn Khai Nguyên - Người chơi được nhiều loại đàn môi nhất

21-08-2018

(KỷLục-VietKings) Mới ngoài 20 tuổi Đặng Văn Khai Nguyên đã chơi được 25 loại Đàn môi, sở hữu 600 chiếc Đàn môi và đi biểu diễn loại đàn này ở nhiều nơi trong nước và châu Âu. Anh là học trò xuất sắc của GS.TS.Trần Quang Hải – người được tôn vinh là “vua muỗng” và “vua Đàn môi” của Việt Nam. Khai Nguyên được xem là người kế vị xuất sắc của GS.TS.Trần Quang Hải.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
 • 0_Dan-moi-5.jpg

  (VietKings Values) Chân dung Kỷ lục gia (P.53) Đặng Văn Khai Nguyên - Người chơi được nhiều loại đàn môi nhất

  14-10-2017

  (Vietkings) Mới ngoài 20 tuổi Đặng Văn Khai Nguyên đã chơi được 25 loại Đàn môi, sở hữu 600 chiếc Đàn môi và đi biểu diễn loại đàn này ở nhiều nơi trong nước và châu Âu. Anh là học trò xuất sắc của GS.TS.Trần Quang Hải – người được tôn vinh là “vua muỗng” và “vua Đàn môi” của Việt Nam. Khai Nguyên được xem là người kế vị xuất sắc của GS.TS.Trần Quang Hải.

 • 15732_khai-nguyen-2.jpg

  Đặng Văn Khai Nguyên - Người kế vị "vua đàn môi" Việt Nam

  12-08-2016

  (Vietkings) Mới ngoài 20 tuổi Đặng Văn Khai Nguyên đã chơi được 25 loại Đàn môi, sở hữu 600 chiếc Đàn môi và đi biểu diễn loại đàn này ở nhiều nơi trong nước và châu Âu. Anh là học trò xuất sắc của GS.TS.Trần Quang Hải – người được tôn vinh là “vua muỗng” và “vua Đàn môi” của Việt Nam. Khai Nguyên được xem là người kế vị xuất sắc của GS.TS.Trần Quang Hải.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ