10 thành phố có nhiều tòa nhà chọc trời nhất thế giới

19-07-2017

Với 295 tòa cao ốc có chiều cao trên 150m, Hồng Kông (Trung Quốc) trở thành thành phố có nhiều tòa nhà chọc trời nhất thế giới.

1. Hồng Kông, Trung Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 295.

1. Hồng Kông, Trung Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 295.
 

2. Thành phố New York, Mỹ. Tổng số tòa nhà chọc trời: 237.

2. Thành phố New York, Mỹ. Tổng số tòa nhà chọc trời: 237.
 

3. Dubai, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất. Tổng số tòa nhà chọc trời: 140.

3. Dubai, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất. Tổng số tòa nhà chọc trời: 140.
 

4. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 116.

4. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 116.
 

5. Thành phố Chicago, Mỹ. Tổng số tòa nhà chọc trời: 113.

5. Thành phố Chicago, Mỹ. Tổng số tòa nhà chọc trời: 113.
 

6. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tổng số tòa nhà chọc trời: 111.

6. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tổng số tòa nhà chọc trời: 111.
 

7. Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 79.

7. Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 79.
 

8. Singapore, Singapore. Tổng số tòa nhà chọc trời: 70.

8. Singapore. Tổng số tòa nhà chọc trời: 70.
 

9. Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 65.

9. Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 65.
 

10. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 62.

10. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tổng số tòa nhà chọc trời: 62.
 

Theo Lương Ngọc (Theo T10HQ) (khoahocphattrien)