Cơm Tấm Hiền Vương - Độc Đáo Quán Cơm Tấm Hơn Nửa Thế Kỷ Giữa Lòng Quận 1

28-07-2023

Vào 1956, Có 1 quán Cơm tấm nằm trên con đường trong tiếng pháp gọi là Mayer. Đến thời Đệ Nhất Cộng Hòa đường được đổi tên thành đường Hiền Vương. Và câu chuyện 67 năm tuổi về Cơm tấm Hiền Vương cũng bắt đầu từ đó. 

Với gần 70 năm tuổi quán cơm tấm này đã trở thành quán cơm tấm gia truyền với 3 đời tiếp nối nhau bán phục vụ thực khách.

Chí Thanh