Khoai deo Quảng Bình - 10 Kỷ lục Châu Á mới của Ẩm thực và Quà tặng Đặc sản Việt Nam | #7

04-04-2024

Cuối năm 2023, KHOAI DEO (TỈNH QUẢNG BÌNH) đã chính thức được công nhận đạt giá trị Kỷ lục châu Á theo Bộ tiêu chí của Tổ chức Kỷ lục châu Á quy định. Nâng số lượng các Kỷ lục về Ẩm thực và Quà tặng Đặc sản Việt Nam đạt Kỷ lục châu Á lên số lượng 60 món từ năm 2012 đến năm 2023 (Gồm 38 Món ăn đặc sản và 22 Đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng của các địa phương).

 

 


Chí Thanh (VietKings)