Kyluc.tv | Sư Thầy đón nhận Kỷ lục Việt Nam với hơn 1000 bức tranh vẽ "Bồ Đề Đạt Ma"

07-06-2023

Ngày 31/5/2023, tại Thiền Viện Vạn Hạnh - Tp. Đà Lạt đã diễn ra sự kiện trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đến Hòa thượng Thích Viên Thanh - Trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh. Thầy được ghi nhận Kỷ lục là Người thực hiện bộ tranh vẽ Bồ Đề Đạt Ma bằng chất liệu sơn dầu trên vải bố để trưng bày trong Chùa nhiều nhất Việt Nam với số lượng 1.012 bức tranh, trong thời gian hơn 10 năm.


KYLUC.TV