Kyluc.tv | Trà Sư Ngô Thị Thanh Tâm Lập Kỷ lục với Bộ sưu tập "Tâm Trà Diệu Bảo"

07-06-2023

Vào ngày 28/5/2023 tại Trung tâm Hội nghị T78 (, Trà sư Thanh Tâm đã vinh dự đón nhận đồng thời 02 bằng xác lập Kỷ lục Thế giới từ Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union - WorldKings) và Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (World Record Association - WRA) với Bộ sưu tập ấm chén Tử Sa ở các niên đại có số lượng nhiều nhất Thế giới. Bộ sưu tập mang tên “Tâm Trà Diệu Bảo” gồm 1,000 chiếc ấm và chén trà được tạo tác công phu từ đất sét Tử Sa của vùng Nghi Hưng, Trung Quốc trước đó đã thiết lập Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Châu Á.


KYLUC.TV