Màn đồng diễn "Hát Then - Đàn Tính" của tỉnh Cao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với số lượng người tham gia đông nhất

09-10-2023

Vào sáng ngày 07 tháng 10 năm 2023, tại Thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra màn đồng diễn hát Then, đàn Tính của 1000 người với các trang phục truyền thống của dân tộc Tày, Nùng. Đây là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2023 do UBND Tỉnh Cao Bằng tổ chức với chủ đề: “Cội nguồn và bản sắc Then Tính Cao Bằng”. Tại sự kiện này, tỉnh Cao Bằng vinh dự đón nhận Kỷ lục Việt Nam với Màn đồng diễn hát Then, đàn Tính có số lượng người tham gia đông nhất.

 


Duy Nghĩa (VietKings)

 

Màn đồng diễn "Hát Then - Đàn Tính" của tỉnh Cao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với số lượng người tham gia đông nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)