Ngỡ ngàng với tình bạn đặc biệt giữa chó và vịt

12-02-2016

Trung tâm chăm sóc động vật Shelter Garland cho biết, cả hai đều tỏ ra rất thân thiện ngay từ khi bắt đầu cho làm quen với nhau. Đôi bạn thường tham gia các hoạt động cùng nhau. Một gia đình đã nhận nuôi đôi bạn đáng yêu trên.


Theo Lao Động

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ