Nữ tiếp viên hàng không cao tuổi nhất thế giới

24-06-2017

Bette Nash là tiếp viên hàng không của hãng Eastern từ năm 1957, sau 60 năm làm việc bà đã chứng kiến nhiều đổi thay của hàng không thế giới.