Ra mắt 'HITA GAME – Trò chơi của những Hiền Tài'

17-04-2024

Hita game được đúc kết từ kinh nghiệm sau 10 năm nghiên cứu và phát triển của thầy Nguyễn Phùng Phong cùng cộng sự. Với mục tiêu tạo ra giáo cụ dạy các hiền tài, sản phẩm giáo dục cờ Hita - Hita game được thiết kế chơi ở 2 cấp độ, phù hợp với từng lứa tuổi, đem lại nhiều trải nghiệm, nhiều giá trị và nhiều kiến thức cho người chơi 

 


Chí Thanh - Lan Anh