Robot thám hiểm cống ngầm ở Sài Gòn

26-10-2017

Hình ảnh dưới lòng cống được robot gửi về hệ thống quan sát, mỗi khi phát hiện ra sự cố, các kỹ sư sẽ đánh dấu để sửa chữa.

Hình ảnh dưới lòng cống được robot gửi về hệ thống quan sát, mỗi khi phát hiện ra sự cố, các kỹ sư sẽ đánh dấu để sửa chữa.


Theo Hồng Vân_Youtube