Sản Phẩm Chà Bông Tôm Thành Đạt (Tỉnh Bạc Liêu) - Đề Cử TOP 100 Sản Phẩm OCOP 2023 (#10)

11-09-2023

HTX Thành Đạt thuộc xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Đây là HTX đi đầu trong việc triển khai nuôi tôm đạt chứng nhận ASC (Tiêu chuẩn bền vững về tôm). Các sản phẩm của HTX đều sử dụng tôm ASC, đảm bảo các quy định khắc khe về kháng sinh và hoá chất gây hại. Sản phẩm chủ yếu của HTX là Tôm khô, tôm chao, bánh phồng tôm, chả tôm. Trong đó, có 3 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCCOP 3 sao: Bánh phồng tôm, chà bông tôm, tôm khô.