Sản Phẩm Chuối Già Nam Mỹ (T. Bình Dương) - Hành Trình Đề Cử Và Quảng Bá TOP 100 Sản Phẩm OCOP Việt Nam 2023 (#17)

20-09-2023

Là tỉnh thuộc Top đầu cả nước về phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Bình Dương có rất nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển những sản phẩm nông sản đặc trưng, nhất là những sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Trong đó có sản phẩm Chuối già Nam Mỹ của Công ty TNHH An Điền.

Nhiều năm qua, công ty TNHH An Điền đã đầu tư xây dựng một trang trại trồng chuối già Nam Mỹ với diện tích trên 40 ha và nhà xưởng nhằm chế biến, đóng gói sản phẩm sau thu hoạch.