Sản Phẩm Gà Giống Minh Dư (T. Bình Định) - Hành Trình Đề cử Và Quảng Bá TOP 100 Sản phẩm OCOP Việt Nam 2023 - #15

19-09-2023

Với hơn 30 bề dày kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, chọn tạo và phát triển; sản phẩm gà ta chọn lọc Minh Dư 1 ngày tuổi đã được chứng nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong 5 năm liên tiếp từ 2013 cho đến năm 2017.
 
Cả 03 bộ giống MD1.MD2 và MD3 của công ty đã được công nhận là sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam trong các kì bình chọn, riêng giống MD1 còn được xếp hạng nhất trong top 10 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016.