Sản Phẩm Hạt Điều (T. Bình Phước) - Hành Trình Đề Cử Và Quảng Bá TOP 100 Sản Phẩm OCOP Việt Nam 2023 (P20)

25-09-2023

Được thiên nhiên ưu đãi với nền khí hậu nhiệt đới và là vùng đất đỏ Bazan màu mỡ, Bình Phước những năm qua đã trở thành một trong các tỉnh đi đầu về sản xuất hạt điều. và Trước khi là vựa hạt điều của cá nước, Bình Phước vốn nổi tiếng với diện tích rừng cao su bạt ngàn. Song những năm qua, nông dân và các doanh nghiệp đã dần chuyển hướng sang trồng điều - loại cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao, dễ trồng, không kén đất mà còn đem lại năng suất tốt, thân thiện với môi trường, đặc biệt là phù hợp điều kiện đất đỏ Bazan.