VIETKINGS - KYLUC.TV: 15 năm Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Hành trình tôn vinh giá trị tinh hoa Việt

02-10-2019

Sáng ngày 9/9/2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã tổ chức "Lễ sinh nhật" lần thứ 15 của tổ chức. Sự kiện nhằm tổng kết các thành tựu đạt được và phát huy các sáng kiến trong tương lai.


VIETKINGS - KYLUC.TV